De Noorderkerk, midden in de Jordaan en aan de rand van de grachtengordel, is onderdeel van de Protestantse Kerk van Amsterdam. Wij houden niet van etiketten, maar om te laten weten wie we zijn, noemen wij ons graag ‘open – orthodox’. Dat betekent dat wij, geworteld in Gods liefde en levend bij Zijn goede worden, met open ogen en oren in de wereld staan en graag ieder met een open hart onthalen.

Onze gemeente telt ongeveer 450 bewust meelevende mensen, waarvan het merendeel onder de 45 jaar is (waarvan ruim 100 kinderen en jongeren tot 20 jaar). Behalve dat wij ervoor gaan om samen te groeien in het het leven met God, staan wij ook open voor mensen, van jong tot oud, die op de één of andere manier (weer) op zoek zijn om te ontdekken wie God is en/of wat de  bijbel te zeggen heeft. Zowel onze diensten op zondag, als de activiteiten in de week zijn hierop gericht.

Twee predikanten, Johan Visser en Paul Visser (geen familie), geven samen met vrijwilligers aan bovenstaande invulling en uitvoering. Johan Visser richt zich meer op de bestaande gemeente, terwijl Paul Visser zich vooral richt op nieuwsgierigen en zoekers