Verdiepingsdiensten

Elke zondagavond is er om 18.30 uur een verdiepingsdienst. In deze diensten wordt aan de hand van een bijbelgedeelte dieper ingegaan op een bepaald thema, dat belangrijk is voor je geloven en leven met God. De opzet en invulling is zó, dat het toegankelijk en begrijpelijk is voor nieuwkomers én verrijkend en verdiepend voor is hen die al veel langer betrokken zijn.