Geloof leren

Wil je meer te weten komen over belangrijke thema’s van de bijbel en het christelijk geloof? In tien avonden gaan we op ontdekkingstocht en denken o.a. na over oorsprong en doel van ons bestaan, over het horen van Gods stem in je leven, over de rol van de Heilige Geest, over schuld en vergeving, over vernieuwing van denken en doen, over je plek in de samenleving en omgang met elkaar, over de zin en zegen van bidden. Via uitleg en gesprek hopen we samen wijzer te worden. Er is de (vrijblijvende!) mogelijkheid om na deze sessies belijdenis van het geloof te doen en/of gedoopt te worden. Van harte welkom!