Bijdragen

Draagt u de Noorderkerk een warm hart toe en wilt u ons financieel steunen?

Rechtstreeks
U kunt uw bijdrage rechtstreeks storten op rekening:
Rekeningnummer: NL24RABO0333902238
Ten name van: Noorderkerk

Online formulier
U kunt ook onderstaand formulier invullen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
We wijzen u er graag op dat bijdragen aan de kerk als gift aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Hartelijk dank!

Ja, ik wil graag een gift doen aan de Noorderkerk.

Mijn gift aan de Noorderkerk bestem ik graag voor: