Vaak hebben mensen een eigen beeld van God. We zetten God neer op ons eigen manier. Zo hoogverheven en heilig dat je alleen maar huiveren kunt bijvoorbeeld. Of juist zo vriendelijk en goedgeefs dat je nooit ergens bang voor hoeft te zijn. ‘Wil je weten wie God is? Kijk dan naar Jezus en draai de rollen om’, stelt ds. Paul Visser. In plaats van God naar jouw smaak te maken, zul je dan steeds meer mens worden naar Zijn wil.

De hele preek horen en kijken? Klik hier.

 

Ds. Paul Visser gaat in op het visioen van Johannes (Openbaringen 7: 9-17). Het is namelijk nogal wat, wat Johannes allemaal ziet en later beschrijft in de Bijbel. Een openbaring waarin het gedaan is met alles wat het leven afknijpt, stukmaakt en ons naar beneden drukt. Een plek waar geen tranen vloeien. Wat een hoopvol vooruitzicht.

KIJK HIER

Ik heb er gewoon zin u in het licht van Pasen even mee te nemen in dat geweldige wat ons wacht… Het is niet zomaar een idee van mij, de Opgestane zelf begon er ooit mee toen Hij aan Johannes de nodige visioenen liet zien en tegen Hem zei: ‘Kijk… daar gaat het heen!’ Dat was niet iets voor hem alleen. Jezus zei: ‘Schrijf het op… en deel het met je broeders en zusters, overal, uitgerekend als ze het moeilijk hebben zodat ze de moed erin houden… er blij van worden, zullen lachen door de tranen heen…, blijven zingen hoeveel er ook te klagen is… (Openbaring 7: 9-17)

Zeg nu eerlijk: dit is toch een visioen om van te dromen?!

wit gewassen in bloed van het Lam

Sowieso dat idee , die ontelbare menigte, overal vandaan.. Was en ben je hier nog al een enkeling, daar is het voorbij. Daarbij, hoe verschillend deel samen je in zelfde liefde en en overwinning… kijk maar:

Iedereen is in een wit gewaad gekleed. Hoe ze daaraan komen? Het wit gewassen in bloed van het Lam. Ze zijn de liefde van Jezus op het spoor gekomen, hebben bij Hem vuile ingeleveren en en kregen deze schoon van Hem terug. Dat maakt het zo geweldig! niemand is daar omdat die goed genoeg was . We zijn daar straks niet met een stel braverikken, halve heiligen, maar met doodgewone mensen, van 100 in een rij. Niemand zal op een ander neerzien, niemand hoeft naar iemand op te kijken: we ontmoeten elkaar daar omdat we begenadig zijn. Dáárin zullen we elkaar herkennen… en alles met elkaar hebben. Elk verschil is verdwenen en we zien er allemaal even gaaf en feestelijk uit!

Ieder heeft een palmtak in de hand Een palmtak is het teken van victorie. Strijd en lijden zijn voorgoed te boven gekomen.

Zo wordt even later ook geantwoord op de vraag: ‘waar komen ze vandaan?’ Zij komen uit de grote verschrikkingen, verdrukkingen…! Je denkt in eerste instantie dan aan broeders en zusters die zwaar te lijden hebben gehad onder hun geloof, en terecht… daar zal Johannes ook aan hebben gedacht. Hij kreeg er zelf ook een staartje van mee, verbannen als hij was naar Patmos.

En breder, het geldt iedereen. Wie herkent het niet… in ziekte, verdriet en verlies? En wat dacht je van de deadlines en stress waardoor je soms onder druk wordt gezet. Nee, ik zou niet graag ruilen… maar ik begrijp men dat andersom ook lang niet altijd wil. Hoe dan ook, er komt een dag dat het gedaan is met dat alles wat het leven afknijpt, stuk maakt, ons naar beneden drukt en het eindelijk wordt zoals God voor ogen stond. Leven en overvloed… om blij van te worden, om eeuwig van te zingen.

Leven te over…

Even denk je: dat wordt daar straks een soort eeuwige kerkdienst. Zo lijkt het ook als je Openbaring 7:15 leest. Daarom staan ze voor de troon… Je moet er niet aan denken… althans ik niet. Zo is het ook niet bedoeld. In beeldende taal wordt uitgelegd dat wij daar voorgoed thuiskomen en bij God zijn, het leven in de vreemde voorbij…  Kwam en zat er hier geregeld nodige tussen God en mij, daar is dat voorbij. Voor eens en altijd is het tussen Hem en mij oké, goed!

Ergens anders staat het andersom: in het nieuwe Jeruzalem is er geen tempel meer. Er is niet langer ene een speciale plek, maar heel die stad, heel het leven leef je met Hem. Het wordt daar overvloed. (Openbaring 7:16)

De Herder die ooit Lam werd
zal als Lam nu onze Herder zijn
naar bronnen van levend water.

Leven te over… als nooit te voren, en ten overvloede staat er: En God zal alle tranen wissen. Ik zou ook werkelijk niet weten, wat daar nog te huilen valt.

 

 

“Adam, mens, waar ben je?” Die roep is méér dan enkel een roep van gemis en verlangen. Ik hoorde tijdens een seminar in Jeruzalem dat het ook de rouwklacht is van een vader bij het graf van zijn kind. “Kind, waar ben je?” zo snikt die vader dan, terwijl het lichaam in de aarde wordt gelegd. Niet anders deed God. Want het eten van die beruchte vrucht had desastreuze gevolgen.

Genesis 3 vers 9 en 15

Nee zij waren niet gelijk dood neergevallen. De boze had gelijk gehad, toen hij zei: je gaat er heus niet dood aan hoor. Maar er was wel iets anders dood gegaan. Hun hart. Voor God en voor elkaar. Precies zoals God gezegd had: Stervend zul je sterven. Er een doods bestaan aan overhouden dat ten dode gedoemd is.

Vandaar dat God alleen maar rouwen kan. Rouwen om ons hart, waar de liefde teloor ging, het leven uit is. Wie eerlijk is, herkent het: leven genoeg, maar dood voor God. Voor Hem geen oog, geen oor, geen hart meer. En naar elkaar verval je zomaar van een liefdevol ‘over en weer in een harteloze ‘ikkerigheid’.

“Adam, waar ben je?” Het is een hartverscheurende klacht. God snikt het uit, zogezegd. Het gaat door merg en been. Tegelijk hoor ik er louter liefde in. Liefde die vooral ook blijkt uit het vervolg. Want als ze voor de dag komen, die twee, en de brutaliteit het wint van de angst, kunnen zij niet anders meer dan Hem in een kwaad daglicht zetten. “U hebt het te danken aan Uzelf!”, zeggen ze. Nou had God op dat moment kunnen uitvallen en uitvaren: “Wat denken jullie wel?!” De schuld gelijk kunnen terugschuiven. Maar dat deed Hij niet. Het werd niet hard tegen hard. Blijkbaar wist Hij dat zo’n reactie, hoe terecht ook, niks oplost.

Daarom, hoe vals ook beschuldigd, deed Hij er het zwijgen toe, liet het zich aanrekenen. Als dat geen liefde is… Eeuwen later zou Jezus niet anders doen. Zwijgen toen Hij vals beschuldigd werd. Zich laten veroordelen als oorzaak van alle ellende. Zich laten afvoeren als zondebok en zo het kwaad voor Zijn rekening nemen. Die toon werd hier, al gelijk na onze val, gezet.

Dat zie je ook in het vervolg. Want toen God begon te spreken, zei Hij: “Ik zal… ”. Ik zal er voor zorgen dat wat er nu gebeurd is niet het laatste woord heeft. Al zijn jullie nu twee handen op één buik met de boze, Ik haal jullie uit elkaar. De boze zal het laatste woord niet hebben. Ik ontruk je aan Zijn greep en rust niet tot Ik jullie hart opnieuw gewonnen heb. Hij nam daarmee genadig de verantwoordelijkheid voor onze val. Het was trouwens Zijn enige optie, wilde het ooit nog wat worden. Geen dode immers die zichzelf het leven inblaast.

Hoe God dat heeft gered? Het staat hier in beeldende taal: in een gevecht met de slang op leven en dood, zal de slang op het moment dat het gewonnen lijkt, voorgoed het onderspit delven. Het is méér dan mythische taal. Het werd waar op Golgotha. Gehangen aan een kruis, verlaten van God, overgegeven aan de hel, sloeg Jezus Zijn genadige slag. Die dag kreeg God in Hem het kwaad eronder en had de boze het voor het nakijken. Precies zoals gezegd.

De zegen is weergaloos. Paulus schreef aan mensen in Efeze, die van huis uit van God geen benul hadden: “Maar God, rijk in erbarmen door Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, heeft ons, toen wij dood waren – overal voor ‘in’ behalve voor Hem – levend

gemaakt met Christus.” Een lange zin. Maar zo gebeurde, op Pasen, en altijd weer, als Hij je opzoekt, te voorschijn roept, en er genadig het zwijgen toe doet. Om Jezus’ wil.

Mijn dochter, Marjon, schreef op haar website (www.justmarjon.nl) een drieluik voor Goede Vrijdag, Stille zaterdag en Pasen, die ik hier graag deel, mede omdat die prachtig aansluit bij de overdenkingen van de afgelopen weken. Vandaag deel 1: Om de tuin geleden (over Adam en Jezus) 

Onbevangen en vrij

Liep ik door de tuin

Badend in het Licht

 

                                               Bevangen van angst

                                                Liep Jij door de tuin

                                                Tastend door duister

 

De leugen sprak mij aan

Ze raakte mijn wil

Te zijn zoals God

 

                                            Jij streed met de waarheid

                                            Om tegen Jouw wil

                                            Te worden als mens

 

Ik hapte toe

reikte omhoog

En greep

 

                                                Jij gaf Je over

                                                Knielde neer

                                                En bad

 

Ik verborg me

Verweet

Alles, iedereen

 

                                                Jij zei hier ben Ik

                                                Vergaf

                                                Iedereen alles

 

Beschaamd

Werd ik gekleed

Een uitweg geboden

 

                                                Schaamteloos

                                                Werd Jij ontkleed

                                                Moest de lijdensweg op

 

     Daar kruist Jouw blik de mijne

              ik zie liefde en kijk weg

                     Kan er niet aan

 

 

 

 

 

De bijbel vertelt het eerlijke verhaal: in plaats van te leven in Gods liefde en die van elkaar, gaven mensen er de voorkeur aan om zelf voor god te gaan spelen. Ze dachten er wijzer van te worden, maar opschieten deed het niet. Met dat de liefde zoek raakte, keken ze ineens met andere ogen naar elkaar.

Genesis 3 vers 7 en 16b

Er staat heel opvallend: “Ze zagen dat ze naakt waren”. Dat hadden ze natuurlijk allang gezien, maar toen hadden ze er met volle teugen van genoten. Open en bloot zich onbekommerd aan elkaar gegeven. Zonder achterdocht of argwaan. Van afstand en ongemakkelijkheid was geen sprake. Maar nu, nu ze beide vooral gaan voor zichzelf, is de onbevangenheid weg en schermen zij zich voor elkaar af. Er staat heel opvallend: “Ze maakten lendenschorten voor zichzelf”. Ze sloten zich op in hun eigen wereldje en bekeken elkaar van een afstand.

Even verderop wordt die scheve verhouding door God heel raak beschreven als hij tegen Eva zegt: ‘Van nu af aan zal je man over je heersen.’ In plaats van je onvoorwaardelijk lief te hebben zal hij geneigd zijn zich te laten gelden. En andersom: ‘Jij zult ontzettend verlangen naar zijn aandacht, dat hij je ziet, daar alles aan doen, maar geregeld zul je eraan tekort komen.’ Je kunt het overigens ook andersom vertalen: ‘Je zult steeds proberen hem te slim af te zijn om hem zo de baas te worden.’

Kort en goed: het wordt vechten om aandacht en ruimte. Nou, dat is niet uit de lucht gegrepen, maar zo herkenbaar als wat. Wat dat betreft is de bijbel geen raar boek, maar door en door realistisch. Het verhaalt hoe kwetsbaar de liefde is geworden. Het verlangen van ooit blijft: we willen niets liever dan geliefd worden. Maar om die liefde te leven en te geven, nee dat valt niet mee. Met andere woorden: de vraag is nog altijd even groot, maar het aanbod is schaars geworden. Zonde!

Zo soepel als het ooit liep, zo stroef loopt het nu. Zelfs in de meest innige relaties is de liefde een roos met doorns geworden. Je omarmt en bezeert. Je bemint en verwenst. Je kunt niet zonder elkaar, maar ook lang niet altijd met elkaar. De liefde raakte gespleten, kreeg iets van een weerkerend dilemma tussen ja en nee, en kan daarom o zo veelbelovend beginnen maar dramatisch eindigen.

Richting God was en het is niet veel beter. Toen Hij die dag, dat zij op eigen benen waren gaan staan, voorbij kwam, kropen ze angstig voor Hem weg. In plaats van diep vertrouwd was Hij voor hen nu een bedreiging geworden. En God? Ik hoor Hem roepen: “Adam, mens, waar ben je?” Het is dezelfde bezorgde roep als van een vader of moeder, als een kind kwijt is. Bij Hem is de liefde er blijkbaar niet minder op geworden. Hij heeft niet zoiets als: oké als jullie klaar zijn met Mij, dan ben Ik het met jullie. Nee, zowaar Hij ons liefheeft, blijven we Hem aan het hart gaan.

Wel triest, dat toen die twee voor de dag kwamen, ze alleen maar brutaal konden reageren. Ik hoor althans geen spoortje van berouw of van verlangen. Het is er daarna niet veel beter op geworden. Gaat het over God, dan zijn mensen afwisselend bang en brutaal en meestal iets er tussenin. Van berouw of verlangen is in de regel geen sprake. Eén ding is zeker, de liefde is ver zoek. Zonde!