Onlangs sprak ik haar: een oudere dame die vlak bij de Noorderkerk woont, maar er tot voor kort nooit binnen was geweest. Ooit was ze wel gedoopt in Jakarta, maar haar ouders hadden er verder weinig aan gedaan. Een paar weken terug zat was ze (71 jaar later!) in de ochtenddienst.

Na afloop sprak ze me aan en zei: ‘Ik ben ook zo’n tobber.’ Ze had een stukje van de uitzending gezien waar Kees van der Staaij (SGP) in gesprek ging met de bekende Amsterdamse zanger Dries Roelvink. De zanger had het kamerlid toevertrouwd dat de angst voor de dood hem vaak stevig te pakken had.

De SGP-voorman had daar met veel begrip op gereageerd en hem tegelijk geadviseerd daar met mij over in gesprek te gaan. ‘Ik viel middenin het programma’, vertelde de vrouw, ‘net toen Van der Staaij uw naam en die van uw kerk noemde. Ik heb het gelijk opgeschreven, want daar zit ik ook mee. Kunt u me helpen?.’ Ik stond verbaasd. Dat van Dries was inmiddels bekend. Het haalde meerdere kranten. Maar dat deze onbekende vrouw op die verwijzing was afgegaan en nu voor me stond, was een complete verrassing.

We maakten een afspraak. Ze wond er geen doekjes om. Elk sterfgeval in haar omgeving greep haar aan en ze snapte niet dat er op veel begrafenissen en crematies zo luchtig over de dood werd gepraat. Tegelijk zei ze heel eerlijk: ‘Ik heb nooit geloofd en weet ook niet hoe dat moet.’

Na wat gepraat te hebben, bleek ze vroeger het ‘Onze Vader’ op school geleerd te hebben. Ze kon het na al die jaren achter elkaar opzeggen. Ik heb haar toen maar verteld over die Vader, die Vader blijft, al zijn wij soms jaar en dag heel ver van huis. Verhaald ook dat ze bij Hem terecht kan met die gegeven woorden: Vader, vergeef ons onze schulden! God haar dan niet afwijst, maar met ontferming en blijdschap onthaalt.

Verrast keek ze me aan. Alsof ze het toch nog net niet helemaal vertrouwde, vroeg ze: ‘Zou u dat ook tegen Van der Staaij zeggen?’ Ik knikte en zei: ‘Ik zou niks anders weten.’ Ze liep gelijk door naar de Noorderkapel om er werk van te maken. We bidden dóór dat Dries zich ook nog meldt…

Paul Visser, pionier-predikant Noorderkerk (Amsterdam)

 

 

Zwijgen kan op twee manieren: hard en dodelijk of genadig en genezend. In die laatste vorm is God heel goed. Hij zwijgt in Zijn liefde. God hoeft niet per se het laatste woord te hebben, ook niet als jij weer eens de fout ingaat. Hij hoeft daar niet het Zijne over te zeggen, maar zwijgt soms in Zijn liefde. Hij hoeft jouw fouten niet breed uit te meten, niet het hoogste woord erover voeren. Hij zwijgt het kwade in ons leven dood. Door het niet meer op te halen.

Klik hier om de hele preek te zien

Het grote zwijgen

God wil niet stil blijven staan bij de drempels die wij opwerpen, maar kijkt er juist naar uit om in ons midden aanwezig te zijn. Jezus onderstreepte dat door de vergelijking te maken met een zoon die zijn vader aan de kant zette, een verkwistend leven leidde en die daarna opnieuw met open armen ontvangen werd. Blijdschap overheerste, het verleden werd niet opgerakeld. (Lucas 15:24-32) Daarover werd gezwegen.

God gaat zelfs verder dan zwijgen. Jezus heeft ervoor gezorgd dat er niets meer tegen mensen ingebracht kan worden die hem willen volgen. Door Jezus sterven is het bewijsmateriaal weggevallen. (Colossenzen 2:14) De zwaarte van misstappen die begaan zijn, doet er ook niet meer toe. (1 Samuel 1:18)Voor God zijn zonden uit het zicht verdwenen.  (Psalm 103: 12)

Om te overdenken

  • Wat betekent het voor jou dat God je niet veroordeelt en dat hij blij met je is?
  • Hoe ga je met de uitspraak om dat Jezus het bewijs voor aanklachten heeft vernietigd? Welke ruimte biedt dat jou? Hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan? 

Redenen om te zwijgen

Het zwijgen van God wordt ingegeven door wie en hoe Hij is. Hij is liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. God maakte zich met die eigenschappen aan Mozes bekend nadat Mozes de stenen platen met de tien geboden kwaad op de grond aan stukken had gegooid, en hij voor de tweede keer de berg opging om deze opnieuw van God te ontvangen. (Exodus 34:6)

Gods daden bevestigen die woorden. Door de geschiedenis heen laat God mensen nooit aan hun lot over. (Exodus 4: 31) Waar mensen dat onderling niet meer kunnen opbrengen, gaat hij door: God heeft het goede met mensen voor. De geschiedenis van Jona illustreert dat. Hij was in opdracht van God en met grote tegenzin naar Ninevé gegaan om het volk tot bekering op te roepen. Toen zijn boodschap effect bleek te hebben, kon hij Gods goedheid niet ontkennen. Hij deed dat met tegenzin, omdat Ninevé een heel slechte reputatie had. (Jona 4:2)

Die vergevingsgezindheid en liefde van God hebben hun hoogtepunt in Jezus Christus gekregen. Door hem is dat heel dichtbij gekomen. (Johannes 1:17)Jezus heeft voor vrijspraak gezorgd, waardoor zonden die gedaan zijn niet meer aangerekend worden. (Romeinen 3:25)

Om te overdenken

  • Wat zegt het jou dat God zich niet alleen met zijn naam, maar ook met zijn karaktereigenschappen bekend maakt?
  • Welke karaktereigenschappen van God spreken jou aan, of houden je misschien wel bezig? Hoe komt dat?

Meezwijgen

Waar Jezus ervoor gezorgd heeft dat er geen veroordeling is en dat God over zonden zwijgt, is er voor ons ook geen reden om over anderen negatieve oordelen uit te spreken. Er is juist alle reden om negatief gedrag met een liefdevolle houding te beantwoorden. (Romeinen 4:13) Jezus verduidelijkte dat mensen die vergeving hebben ontvangen, deze ook aan anderen moeten schenken. (Matteüs 18:33) Vergeving, medeleven en goedheid moeten bij ons ook  de boventoon voeren. (Efeziërs 4:32)

Wie toch neerbuigend over andere mensen spreekt, zegt daarmee iets over zichzelf. (Romeinen 2:1) Het is maar de vraag of je zelf zoveel beter bent dan die ander. (Matteüs 7:3) Omdat God de ander ook aanvaardt, heb je geen reden om de ander aan de kant te schuiven. Daarnaast is het niet onze taak om een oordeel over anderen uit te spreken (Romeinen 14:4), maar om hoop te geven, voor de zwakke op te komen en om geduldig te zijn. (1 Tessalonicenzen 5:14)

Om te overdenken

  • In welke situaties vind jij het moeilijk om negativiteit over anderen voor je te houden?
  • Moet je altijd zwijgen over verkeerde keuzes van anderen? Wanneer moet dat wel en wanneer juist niet?
  • Hoe zorg je ervoor dat je vanuit een juiste houding spreekt en dat je met de juiste instelling zwijgt?

De zaligsprekingen, waarmee de Bergrede opent, tonen ons een zelfportret van Jezus. Alles wat Hij zei, dat was Hij zelf. Eerlijk gezegd schrikt het op eerste gezicht nogal af. Want wie wil dat nu: arm van geest zijn en daarmee afhankelijk van God, treuren over van alles en nog wat, om onrecht en pijn om je heen of bij jezelf, en vervolgd worden puur en alleen omdat je gelooft of goed doet? En wie redt het om altijd te streven naar gerechtigheid, steeds zachtmoedig te blijven, barmhartig om te zien, rein van hart door het leven te gaan, en daarbij ook nog eens een vredestichter te wezen? Wie echt iets bereiken wil in deze wereld, zal een paar andere eigenschappen en kwalificaties nodig hebben, schreef de bekende Henri Nouwen.

Mattheus 5 vers 1-8

Het kan zelfs zijn, dat deze Jezus je op den duur irriteert. Hoe goed en mooi ook allemaal, het kan zomaar een bron van ergernis worden. Omdat dit zelfportret van Jezus je en mij confronteert met ons ware gezicht. Ons aanklaagt. Als in een reflex, zegt de bijbel heel eerlijk, draai je je dan vaak gelijk om, loopt weg en vergeet het. Gewoon omdat het je niet bevalt. In ieder geval gebeurt het nog steeds, dat Jezus, zonder te weten wat we doen – net als toen – het ontgelden moet, gekruisigd wordt. Zou het een idee zijn daar in stilte eens even over na te denken. Best lastig, het vraagt een beetje lef, maar wel heilzaam.

Wie het doet, wordt waarschijnlijk blijer dan ooit, dat Jezus is wie Hij zei: barmhartig en zachtmoedig, kwaad beantwoordt met goed, geen oorlog met ons wil maar vrede. Altijd weer blijkt dat overduidelijk in de kerk als Hij ons brood en wijn aanreikt met die overbekende en ongekende woorden: dit is Mijn lichaam voor jou gebroken… dit is Mijn bloed voor jou vergoten. Gedenk en geloof dat er vergeving voor je is

Het zou ook zomaar kunnen dat, als je hiervan eet, drinkt, leeft, Zijn Geest je zo te pakken krijgt dat Jezus’ manier van doen je meer begint te trekken dan eerst. Jij voorzichtig hier en daar een eerste stap zet in Zijn spoor. Dat zou mooi zijn. Eén ding is zeker, als je dat doet, zul je ervaren wat Hij beloofde: dat er een andere, een nieuwe wereld voor je opengaat… het koninkrijk van God. Vlak om je heen, overal waar jij verschijnt zogezegd. Of een ander die doet als jij. Er wordt links en rechts een stukje recht gedaan aan die en gene. Er wordt getroost waar werd gehuild. Er gebeurt vrede, vaak o zo klein maar o zo goed. Je ziet weer iets van God. Zijn koninkrijk wint her en der terrein, eenvoudigweg door barmhartig en zachtmoedig te zijn.

Zalig, zei Jezus tot acht keer toe. Dat is het! Zeker gelet op de zielige vertoning, als je mensen het omgekeerde ziet doen. Of jezelf. Het is zo gek nog niet, wat Jezus zei. Ik zou best nog wat meer van Zijn trekken willen hebben.

Hoe God ook smeekte en bad: “Kaïn, doe het niet. Geef je niet over aan het kwaad, maar doe wat goed is.” Er hielp helemaal niets aan. Het kwaad had Kaïn zo te pakken dat hij dacht dat het zijn goed recht was om te doen wat in hem opkwam. Vreemd is dat toch. Dat je zo overtuigd kunt raken van je gelijk, terwijl je weet dat er niks van deugt. Is die kronkel niet de reden waarom kwaad het steeds weer winnen kan van goed, onrecht van recht, oorlog van vrede, ruzie van verzoening. Dat er van alles gewoon doorziekt in deze wereld, terwijl ieder weet dat het niet klopt?

Genesis 4 vanaf vers 8

De daad van Kaïn was er gelijk één van de ergste soort: moord met voorbedachte rade. We lezen: “Op een dag zei Kaïn tegen zijn broer Abel: “Kom laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.” Welbewust ging Kaïn te werk. Voor zijn gevoel deed hij ongezien. Zo gaat dat als je kwaad doet. Je vindt dat het kan, intussen moet het stiekem.

Het ontging God niet. Dat kan op het eerste gehoor natuurlijk zeurderig lijken, zo’n God die alles ziet, maar is het niet precies andersom? Is het juist niet verrassend om vanaf de eerste gepleegde misdaad te zien, dat het kwaad God niet ontgaat. Dat Hij niet wegkijkt, maar juist duidelijk maakt dat het Hem raakt. Dat Hij er verontwaardigt op reageert. Hoor maar: “Toen vroeg de Heer, waar is je broer Abel?” Hij kan het niet laten begaan, zoals wij dat zo vaak wel kunnen, maar bemoeit zich er tegenaan zogezegd. Goed is dat.

Wel stoer om kwaad te doen, geen lef om eerlijk te zijn

Mooi trouwens dat God begint met een open vraag. Daarmee Kaïn de gelegenheid geeft eerlijk op te biechten, zelf met het kwaad voor de draad te komen. De reactie van Kaïn is er echter één van radicale ontkenning: “Dat weet ik niet. Ben ik soms de hoeder van mijn broeder?” Apart is dat. Hij was wel stoer genoeg geweest om dood te slaan, maar heeft nu niet het lef om er eerlijk over te zijn.

Kom op Kaïn, wees een kerel! Je had toch gelijk? Zeg er desnoods bij dat God het aan zichzelf te wijten heeft. Maar doe nu niet net alsof je van de prins geen kwaad weet. Dat blijft een punt: wel stoer genoeg om kwaad te doen, maar geen lef, alle grote praat ten spijt, om eerlijk te worden als het puntje bij het paaltje komt. Hoewel er ook iets hoopvols in zit dat Kaïn zwijgt: blijkbaar is hij de schaamte nog niet helemaal voorbij.

Kaïn is vooral stuk van de gevolgen

God drukt echter door. Lastig, maar ook goed. Want stel je voor dat Hij dat niet zou doen, ons niet zou blijven storen om het kwaad op tafel te krijgen en de neerwaartse spiraal te doorbreken, zou Hij juist dan niet uiterst dubieus worden. Medeschuldig aan wat zich sindsdien ontwikkeld heeft? Dat kun je nu moeilijk zeggen. Na alle bidden en smeken om het kwaad te bezweren, doet Hij nu alle moeite om het alsnog te doorbreken.

Nog een keer vraagt God: “Wat heb je gedaan?” Als er geen antwoord komt zegt Hij het zelf: “Hoor, het bloed van je broer uit de aarde schreeuwt naar mij.” Een intense uitspraak waaruit blijkt hoe diep ons kwaad Hem raakt. “Vervloekt ben je”, zegt God tegen Kaïn. Schrap dat woord niet. Het toont Gods karakter. Als ergens blijkt dat Hij niet met kwaaddoeners onder één hoedje speelt, dan hier.

Gods reactie hakte erin bij Kaïn. Hij is vooral stuk van de gevolgen. Zo gaat dat wel vaker. We hebben meer moeite met de gevolgen van het kwaad dat we hebben aangericht dan met het kwaad zelf. Schuldbelijdenissen blijven dan vaak ook twijfelachtig. Het genadige is dat God niet wacht tot het allemaal klopt. Verscheurd als Kaïn was, zei God: Wat er ook is gebeurd, Ik neem het voor je op. Als Hij dat ooit deed dan later op de dag dat Jezus werd gekruisigd, God zelf door ons vermoord werd met voorbedachte rade, en Hij dat slechts beantwoordde met vergeving en vrede. Dezelfde dag nog. Genadiger kan het niet!

De bijbel is geen boek vol mooie verhalen en prachtige dromen. Integendeel. Het vertelt vooral rauwe, ruige, dwarse verhalen. Voor sommigen een reden om de bijbel af te danken. “Sorry”, zeggen ze, “maar zoals het er daar vaak aan toegaat, nee, dat maak ik niet mee”. Voor mij maakt die realistische insteek de bijbel juist uiterst betrouwbaar. De werkelijkheid wordt daar blijkbaar niet verdoezeld, maar neergezet zoals die is.

Genesis 4 vers 1-7

Neem het verhaal uit Genesis 4, over Kaïn en Abel, twee broers. Het meest ontstellende gebeurt daar: de ene broer slaat de andere dood. Aangrijpend. Dat het kwaad zo kan invreten, zo snel, zo makkelijk, zo vanzelf. De bijbel windt er geen doekjes om. Is dat niet op en top realistisch?

Stoere en zwakke mensen

Kaïn, zo hadden Adam en Eva hun eersteling genoemd. Een prachtige naam. Letterlijk betekent het ‘gekregen’, ‘geschenk’. Ja, dat was het. Nieuw leven, van God ontvangen. Reken maar dat ze zich er eindeloos over verbaasd hebben. Daarna kwam er een tweede, weer een jongen. Maar wat een verschil. Hij zag er schriel uit. Zal hij het wel halen? Ze noemden hem Abel. Dat betekent zoiets als ‘ademtocht’, of ‘de vergankelijke’. Het tekent hun onzekerheid. Ze voelen: dit leven kan zomaar afbreken. Opnieuw zo realistisch als wat.

In de bijbel ontmoet je niet alleen stoere en sterke mensen maar net zo goed zwakke en kwetsbare mensen. En zoals zo vaak, zo ging het ook toen. De zwakke legt het uiteindelijk af tegen de sterke. Hoe je ook gelooft, daar helpt niks aan. Je delft zomaar het onderspit.

Kijk maar. Volwassen geworden offeren Kaïn en Abel beide aan hun Schepper. Abel doet dat van de kudde die hij heeft. Kaïn doet dat van de opbrengst van het land. Maar dan – ja, hoe ze dat precies gewaar geworden zijn is niet bekend – maar er staat dat God het offer van Abel aanzag, maar het offer van Kaïn niet. Dat lijkt natuurlijk gemeen. Alsof God iemand is die ongelijk behandelt, discrimineert, met de één wel van doen wil hebben en met de ander niet. Zo wordt nog steeds al te vaak gedacht. Maar klopt dat? Trekt God Abel voor en zet Hij Kaïn weg? Telt de één voor Hem méér dan de ander?

God houdt niet van geweld

Als Kaïn het merkt, wordt hij woedend. Op Abel. Is die soms beter dan hij? En op God. Waarom moet die mij niet? Realistisch, vind je niet? Want als jij het gevoel hebt dat de ander méér heeft met God dan jij, dan wekt dat lang niet altijd nieuwsgierigheid of verlangen, maar vaak ook irritatie en boosheid. Verder, als het tussen God en jou toch al niet zo lekker loopt en het lijkt dat Hij jou niet moet, dan kan het zomaar gebeuren dat je met Hem ook klaar bent. Opvallend genoeg ziet God het en vraagt: “Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?” Een duidelijk signaal dat God wel degelijk oog voor Kaïn heeft en alle moeite doet om hem te bereiken. “Ik zie iets in je blik Kaïn dat Mij zorg baart. De zonde ligt op de loer, begerig om jou te overmeesteren. Toe, let op, anders gaat het zomaar van kwaad tot erger.”

Opnieuw zo realistisch als wat. Als je kwaad dat in je opkomt niet bestrijdt, gaat het binnen de kortste keren overwoekeren. Net als onkruid. Je raakt er al meer in verstrikt en het krijgt je zo in z’n greep dat je er niet meer aan ontkomt. God ziet het gebeuren bij Kaïn. Het gaat Hem aan zijn hart. Hij zet alles op alles om hem een halt toe te roepen. Nee, Hij houdt hem niet met geweld tegen. Daar is God niet van.

We mogen voor God spelen

We willen vrij zijn, we mogen vrij zijn. Wij willen voor God spelen. We mogen voor God spelen. Zelfs al beramen we het grootste kwaad. Hij overruled ons niet. Daar is de liefde niet van. Al pratend, biddend en smekend zoekt die wel tot andere gedachten te brengen: “Toe laat het kwaad het goede in jou niet langzaam smoren en vermoorden. Als je dat doet, is er geen houden meer aan, ben je tot alles in staat.” God doet er alles aan om Kaïn te verlokken tot het goede, zonder iets af te dwingen. Hij gaat niet over onze grenzen, precies zoals wij dat wensen. Alle lof voor Hem! Je vraagt je intussen wel af hoe dat afloopt…