Het was dwaasheid dat Abraham en zijn vrouw geloofden dat ze nog een kind konden krijgen, maar toch bleven ze vasthouden aan de belofte. Waarom is dit ook belangrijk voor jouw leven?

Kijk en luister hier de overdenking van dominee Paul Visser over Romeinen 4 vers 20 en 21.