Via sociale media kan je soms het gevoel hebben dat je elkaar al kent, terwijl je elkaar nog nooit hebt ontmoet. Dat was met Paulus en de gemeente ook: ze waren één door het geloof.
Bekijk hier de overdenking van dominee Paul Visser over Romeinen 1 vers 11 en 12: