Zwijgen kan op twee manieren: hard en dodelijk of genadig en genezend. In die laatste vorm is God heel goed. Hij zwijgt in Zijn liefde. God hoeft niet per se het laatste woord te hebben, ook niet als jij weer eens de fout ingaat. Hij hoeft daar niet het Zijne over te zeggen, maar zwijgt soms in Zijn liefde. Hij hoeft jouw fouten niet breed uit te meten, niet het hoogste woord erover voeren. Hij zwijgt het kwade in ons leven dood. Door het niet meer op te halen.

Klik hier om de hele preek te zien

Het grote zwijgen

God wil niet stil blijven staan bij de drempels die wij opwerpen, maar kijkt er juist naar uit om in ons midden aanwezig te zijn. Jezus onderstreepte dat door de vergelijking te maken met een zoon die zijn vader aan de kant zette, een verkwistend leven leidde en die daarna opnieuw met open armen ontvangen werd. Blijdschap overheerste, het verleden werd niet opgerakeld. (Lucas 15:24-32) Daarover werd gezwegen.

God gaat zelfs verder dan zwijgen. Jezus heeft ervoor gezorgd dat er niets meer tegen mensen ingebracht kan worden die hem willen volgen. Door Jezus sterven is het bewijsmateriaal weggevallen. (Colossenzen 2:14) De zwaarte van misstappen die begaan zijn, doet er ook niet meer toe. (1 Samuel 1:18)Voor God zijn zonden uit het zicht verdwenen.  (Psalm 103: 12)

Om te overdenken

  • Wat betekent het voor jou dat God je niet veroordeelt en dat hij blij met je is?
  • Hoe ga je met de uitspraak om dat Jezus het bewijs voor aanklachten heeft vernietigd? Welke ruimte biedt dat jou? Hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan? 

Redenen om te zwijgen

Het zwijgen van God wordt ingegeven door wie en hoe Hij is. Hij is liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. God maakte zich met die eigenschappen aan Mozes bekend nadat Mozes de stenen platen met de tien geboden kwaad op de grond aan stukken had gegooid, en hij voor de tweede keer de berg opging om deze opnieuw van God te ontvangen. (Exodus 34:6)

Gods daden bevestigen die woorden. Door de geschiedenis heen laat God mensen nooit aan hun lot over. (Exodus 4: 31) Waar mensen dat onderling niet meer kunnen opbrengen, gaat hij door: God heeft het goede met mensen voor. De geschiedenis van Jona illustreert dat. Hij was in opdracht van God en met grote tegenzin naar Ninevé gegaan om het volk tot bekering op te roepen. Toen zijn boodschap effect bleek te hebben, kon hij Gods goedheid niet ontkennen. Hij deed dat met tegenzin, omdat Ninevé een heel slechte reputatie had. (Jona 4:2)

Die vergevingsgezindheid en liefde van God hebben hun hoogtepunt in Jezus Christus gekregen. Door hem is dat heel dichtbij gekomen. (Johannes 1:17)Jezus heeft voor vrijspraak gezorgd, waardoor zonden die gedaan zijn niet meer aangerekend worden. (Romeinen 3:25)

Om te overdenken

  • Wat zegt het jou dat God zich niet alleen met zijn naam, maar ook met zijn karaktereigenschappen bekend maakt?
  • Welke karaktereigenschappen van God spreken jou aan, of houden je misschien wel bezig? Hoe komt dat?

Meezwijgen

Waar Jezus ervoor gezorgd heeft dat er geen veroordeling is en dat God over zonden zwijgt, is er voor ons ook geen reden om over anderen negatieve oordelen uit te spreken. Er is juist alle reden om negatief gedrag met een liefdevolle houding te beantwoorden. (Romeinen 4:13) Jezus verduidelijkte dat mensen die vergeving hebben ontvangen, deze ook aan anderen moeten schenken. (Matteüs 18:33) Vergeving, medeleven en goedheid moeten bij ons ook  de boventoon voeren. (Efeziërs 4:32)

Wie toch neerbuigend over andere mensen spreekt, zegt daarmee iets over zichzelf. (Romeinen 2:1) Het is maar de vraag of je zelf zoveel beter bent dan die ander. (Matteüs 7:3) Omdat God de ander ook aanvaardt, heb je geen reden om de ander aan de kant te schuiven. Daarnaast is het niet onze taak om een oordeel over anderen uit te spreken (Romeinen 14:4), maar om hoop te geven, voor de zwakke op te komen en om geduldig te zijn. (1 Tessalonicenzen 5:14)

Om te overdenken

  • In welke situaties vind jij het moeilijk om negativiteit over anderen voor je te houden?
  • Moet je altijd zwijgen over verkeerde keuzes van anderen? Wanneer moet dat wel en wanneer juist niet?
  • Hoe zorg je ervoor dat je vanuit een juiste houding spreekt en dat je met de juiste instelling zwijgt?

De zaligsprekingen, waarmee de Bergrede opent, tonen ons een zelfportret van Jezus. Alles wat Hij zei, dat was Hij zelf. Eerlijk gezegd schrikt het op eerste gezicht nogal af. Want wie wil dat nu: arm van geest zijn en daarmee afhankelijk van God, treuren over van alles en nog wat, om onrecht en pijn om je heen of bij jezelf, en vervolgd worden puur en alleen omdat je gelooft of goed doet? En wie redt het om altijd te streven naar gerechtigheid, steeds zachtmoedig te blijven, barmhartig om te zien, rein van hart door het leven te gaan, en daarbij ook nog eens een vredestichter te wezen? Wie echt iets bereiken wil in deze wereld, zal een paar andere eigenschappen en kwalificaties nodig hebben, schreef de bekende Henri Nouwen.

Mattheus 5 vers 1-8

Het kan zelfs zijn, dat deze Jezus je op den duur irriteert. Hoe goed en mooi ook allemaal, het kan zomaar een bron van ergernis worden. Omdat dit zelfportret van Jezus je en mij confronteert met ons ware gezicht. Ons aanklaagt. Als in een reflex, zegt de bijbel heel eerlijk, draai je je dan vaak gelijk om, loopt weg en vergeet het. Gewoon omdat het je niet bevalt. In ieder geval gebeurt het nog steeds, dat Jezus, zonder te weten wat we doen – net als toen – het ontgelden moet, gekruisigd wordt. Zou het een idee zijn daar in stilte eens even over na te denken. Best lastig, het vraagt een beetje lef, maar wel heilzaam.

Wie het doet, wordt waarschijnlijk blijer dan ooit, dat Jezus is wie Hij zei: barmhartig en zachtmoedig, kwaad beantwoordt met goed, geen oorlog met ons wil maar vrede. Altijd weer blijkt dat overduidelijk in de kerk als Hij ons brood en wijn aanreikt met die overbekende en ongekende woorden: dit is Mijn lichaam voor jou gebroken… dit is Mijn bloed voor jou vergoten. Gedenk en geloof dat er vergeving voor je is

Het zou ook zomaar kunnen dat, als je hiervan eet, drinkt, leeft, Zijn Geest je zo te pakken krijgt dat Jezus’ manier van doen je meer begint te trekken dan eerst. Jij voorzichtig hier en daar een eerste stap zet in Zijn spoor. Dat zou mooi zijn. Eén ding is zeker, als je dat doet, zul je ervaren wat Hij beloofde: dat er een andere, een nieuwe wereld voor je opengaat… het koninkrijk van God. Vlak om je heen, overal waar jij verschijnt zogezegd. Of een ander die doet als jij. Er wordt links en rechts een stukje recht gedaan aan die en gene. Er wordt getroost waar werd gehuild. Er gebeurt vrede, vaak o zo klein maar o zo goed. Je ziet weer iets van God. Zijn koninkrijk wint her en der terrein, eenvoudigweg door barmhartig en zachtmoedig te zijn.

Zalig, zei Jezus tot acht keer toe. Dat is het! Zeker gelet op de zielige vertoning, als je mensen het omgekeerde ziet doen. Of jezelf. Het is zo gek nog niet, wat Jezus zei. Ik zou best nog wat meer van Zijn trekken willen hebben.