Samen bouwen aan een huis voor je ziel

De Noorderkerk is een unieke plek midden in de Jordaan, voor heel de stad, een huis voor de ziel, waar iedereen welkom is.

Samen maken we de Noorder steeds meer tot een plek van ontmoeting en gesprek, van ontvangen en delen, om op adem te komen en verrast te worden door elkaar en door God. Deel je gedachten of je verlangens om samen te bouwen aan dit huis voor de ziel, voor jou en je stadsgenoten!

Toekomstige evenementen

  1. 7×60

    11 september, 20:00 - 21:00
  2. 7×60

    9 oktober, 20:00 - 21:00
  3. 7×60

    23 oktober, 20:00 - 21:00

Links

Het goede leven

Het Goede Leven! Negen preken in het teken van de zoektocht naar het goede leven dat God voor ogen heeft. Van 29 April tot 22 Juli 2018. http://www.noorderkerk.org/het-goede-leven/

Noorderkapel opent deuren

Vanaf 5 juni a.s. opent de Noorderkapel (Noordermarkt 45) haar deuren. Een plek van stilte in de hectiek van alledag. Je bent welkom om even tot jezelf te komen, te bidden of een kaarsje aan te steken.
Voor wie dat wil is er ook gelegenheid om een gesprek aan te gaan met een vrijwilliger of predikant. De kapel is open op maandag en zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur; de ingang grenst aan de Noordermarkt.
Meer info? Neem contact op met Leo en Els Kaptein (06-53293826) of dominee Paul Visser (06-41916507).

ACTUEEL

De Kapel: Zwijgen en zwijgen is twee

De Kapel: Zwijgen en zwijgen is twee

    Zwijgen kan op twee manieren: hard en dodelijk of genadig en genezend. In die laatste vorm is God heel goed. Hij zwijgt in Zijn liefde. God hoeft niet per se het laatste woord te hebben, ook niet als jij weer eens de fout ingaat. Hij hoeft daar niet het Zijne over te zeggen, maar zwijgt soms in Zijn
Posted on 30 juni 2018 0 Like

Overdenking: Zelfportret

De zaligsprekingen, waarmee de Bergrede opent, tonen ons een zelfportret van Jezus. Alles wat Hij zei, dat was Hij zelf. Eerlijk gezegd schrikt het op eerste gezicht nogal af. Want wie wil dat nu: arm van geest zijn en daarmee afhankelijk van God, treuren over van alles en nog wat, om onrecht en pijn om je heen of bij jezelf, en
Posted on 13 juni 2018 0 2

Overdenking: God geeft niet op!

Hoe God ook smeekte en bad: “Kaïn, doe het niet. Geef je niet over aan het kwaad, maar doe wat goed is.” Er hielp helemaal niets aan. Het kwaad had Kaïn zo te pakken dat hij dacht dat het zijn goed recht was om te doen wat in hem opkwam. Vreemd is dat toch. Dat je zo overtuigd kunt raken van
Posted on 31 mei 2018 0 Like

Overdenking: Zo realistisch als wat

De bijbel is geen boek vol mooie verhalen en prachtige dromen. Integendeel. Het vertelt vooral rauwe, ruige, dwarse verhalen. Voor sommigen een reden om de bijbel af te danken. “Sorry”, zeggen ze, “maar zoals het er daar vaak aan toegaat, nee, dat maak ik niet mee”. Voor mij maakt die realistische insteek
Posted on 18 mei 2018 0 Like
De Kapel: God achter de hand

De Kapel: God achter de hand

  Vaak hebben mensen een eigen beeld van God. We zetten God neer op ons eigen manier. Zo hoogverheven en heilig dat je alleen maar huiveren kunt bijvoorbeeld. Of juist zo vriendelijk en goedgeefs dat je nooit ergens bang voor hoeft te zijn. ‘Wil je weten wie God is? Kijk dan naar Jezus en draai de rollen om’, stelt ds. Paul
Posted on 13 mei 2018 0 Like
De Kapel: Dromen over morgen

De Kapel: Dromen over morgen

  Ds. Paul Visser gaat in op het visioen van Johannes (Openbaringen 7: 9-17). Het is namelijk nogal wat, wat Johannes allemaal ziet en later beschrijft in de Bijbel. Een openbaring waarin het gedaan is met alles wat het leven afknijpt, stukmaakt en ons naar beneden drukt. Een plek waar geen tranen vloeien. Wat een hoopvol vooruitzicht. KIJK HIER
Posted on 25 april 2018 0 Like
© Noorderkerk Amsterdam 2018